Tuyển Dụng

CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG, HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG, PHÁP CHẾ

CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG, HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG, PHÁP CHẾ

Là doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực nhập hàng Mỹ, giahanusa.com mang đến những giải pháp cho khách hàng trong việc kinh doanh: Với khách hàng trên toàn quốc tin tưởng sử dụng, giahanusa.com đang là...
16/12/2022
Nhân viên Xúc Tiến Thương Mại

Nhân viên Xúc Tiến Thương Mại

Là doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực nhập hàng Mỹ, giahanusa.com mang đến những giải pháp cho khách hàng trong việc kinh doanh: Với khách hàng trên toàn quốc tin tưởng sử dụng, giahanusa.com đang là...
16/12/2022
NHÂN VIÊN KHO
KẾ TOÁN KHO
MARKETING

MARKETING

Là doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực nhập hàng Mỹ, giahanusa.com mang đến những giải pháp cho khách hàng trong việc kinh doanh: Với khách hàng trên toàn quốc tin tưởng sử dụng, giahanusa.com đang là...
16/12/2022
TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

Là doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực nhập hàng Mỹ, giahanusa.com mang đến những giải pháp cho khách hàng trong việc kinh doanh: Với khách hàng trên toàn quốc tin tưởng sử dụng, giahanusa.com đang là...
16/12/2022